28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Sprzedawca

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

Zawd: SPRZEDAWCA 

Kod zawodu: 522301
Cykl kszta?cenia: 3 semestry w systemie zaocznym. Zaj?cia odbywaj? si? w sobot? oraz niedziel? co 2 tygodnie.

Kwalifikacje w zawodzie:
HAN.01. Prowadzenie sprzeda?y


S?uchacz kszta?c?cy si? w zawodzie sprzedawca b?dzie przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada? zawodowych:
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarw do sprzeda?y,
 • wykonywania prac zwi?zanych z obs?ug? klientw oraz realizacj? transakcji kupna i sprzeda?y.
Przedmioty nauczane w cyklu kszta?cenia:
 • J?zyk obcy w zawodowy,
 • Bezpiecze?stwo i higiena pracy,
 • Dzia?alno?? gospodarcza i us?ugowa,
 • Organizacja sprzeda?y,
 • Podstawy dzia?alno?ci handlowej,
 • Sprzeda? towarw,
 • Towaroznawstwo,
 • Pracownia techniki biurowej,
 • Pracownia organizowania i prowadzenia sprzeda?y.
  Kalendarz
  Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
  Shoutbox
  Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

  24.04.2018
  Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

  20.04.2018
  Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

  12.04.2018
  Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
  ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

  11.04.2018
  Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

  01.04.2018
  Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".