28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Technik budownictwa

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

Zawd: TECHNIK BUDOWNICTWA 

Kod zawodu: 311204
Cykl kszta?cenia: 3 semestry w systemie zaocznym. Zaj?cia odbywaj? si? w sobot? oraz niedziel? co 2 tygodnie.

Kwalifikacje w zawodzie:
BUD.14. Organizacja i kontrola robt budowlanych oraz sporz?dzanie kosztorysw


Absolwent zdob?dzie umiej?tno?ci zawodowe z zakresu planowania, organizowania i nadzorowania procesu budowlanego, wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCad, kierowania gospodark? materia?ow? i sprz?tow? w procesie budowlanym, sporz?dzania kosztorysw w programie NormaPro, przygotowywania ofert przetargowych, sporz?dzania planw finansowych przedsi?wzi?? inwestycyjnych.

Tematyka kursu:

Bezpiecze?stwo i higiena pracy.
Podstawy dzia?alno?ci gospodarczej.
J?zyk obcy zawodowy.
Kompetencje personalne i spo?eczne.
Organizacja ma?ych zespo?w.
Budownictwo oglne.
Dokumentacja techniczna.
Sporz?dzanie kosztorysw.
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
Organizowanie i kontrolowanie robt zwi?zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robt ziemnych.
Organizowanie i kontrolowanie robt budowlanych stanu surowego.
Organizacja i kontrolowanie budowlanych robt wyko?czeniowych.
Organizacja i kontrolowanie robt zwi?zanych z utrzymaniem obiektw budowlanych.
Organizacja i kontrolowanie robt zwi?zanych z rozbirka obiektw budowlanych.

Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

20.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

11.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".