28.03.2020
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdw
zaoczne plany zaj??

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdw
kursy plany zaj??

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szko?a Policealna
Liceum oglnokszta?c?ce
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kszta?cenia 2019/2020
Szko?a Policealna
Technik us?ug kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robt wyko?czeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Technik robt wyko?czeniowych

Zesp? Szk? Zawodowych Nr 2 w Ostro??ce - Szko?a dla Doros?ych

Zawd: TECHNIK ROBT WYKO?CZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE specjalno?? ARCHITEKTURA WN?TRZ 

Kod zawodu: 311219
Cykl kszta?cenia: 3 semestry w systemie zaocznym. Zaj?cia odbywaj? si? w sobot? oraz niedziel? co 2 tygodnie.

Kwalifikacje w zawodzie:
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporz?dzanie kosztorysw robt wyko?czeniowych w budownictwie


Absolwent zdob?dzie umiej?tno?ci zawodowe z zakresu kszta?towania przestrzeni architektonicznej tak, aby przygotowa? przedsi?wzi?cie inwestycyjne od koncepcji do projektu z dokumentacj? techniczn?, przeprowadzi? poszczeglne etapy realizacji, korzysta? z nowoczesnych materia?w i rozwi?za? technologicznych oraz narz?dzi w postaci programw komputerowych, a tak?e dokona? rozliczenia finansowego.
Specjalno?? ARCHITEKTURA WN?TRZ to wiedza i umiej?tno?ci przygotowuj?ce do samodzielnego ?wiadczenia us?ug na rynku projektowo-wn?trzarskim.
Oferujemy praktyczn? nauk? z zakresu architektury wn?trz: absolwent b?dzie posiada? umiej?tno?? pos?ugiwania si? narz?dziami specjalistycznych programw komputerowych: AUTOCAD, NormaPro, Planista, oraz programu do aran?acji wn?trz 3DS MAX w zakresie modelowania i wizualizacji wn?trza.
Po uko?czeniu kursu ka?dy nasz absolwent posiada praktyczn? wiedz? o tym, jak opracowa? projekt wn?trza, ma opanowane narz?dzia, ktre pozwalaj? przenie?? swj pomys? w dokumentacj? projektow?.

Tematyka kursu:
 • Budownictwo oglne
 • Rysunek budowlany
 • Dokumentacja techniczna
 • Architektura wn?trz:
 • - historia architektury,
  - zasady ergonomii,
  - projektowanie architektoniczne,
  - wykonywanie inwentaryzacji,
  - nowo?ci rynkowe materia?w i wyposa?enia wn?trz,
  - aran?acja wn?trz.
 • Organizowanie i kontrolowanie robt wyko?czeniowych w budownictwie
 • Sporz?dzanie kosztorysw
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • J?zyk obcy zawodowy

Absolwent kierunku mo?e podj?? prac? w:
- firmach budowlanych buduj?cych budynki oraz budowle in?ynierskie,
- biurach projektowych projektuj?cych obiekty budowlane,
- organach administracji pa?stwowej i samorz?dowej,
- wytwrniach i sk?adach materia?w budowlanych,
- administracjach budynkw i firmach zarz?dzaj?cych nieruchomo?ciami,
- technik robt wyko?czeniowych w budownictwiemo?e za?o?y?w?asn? firm?.
Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zaj?? na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zak?adka "kursy plany zaj?? "

20.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdw w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szko?y policealnej i kursw kwalifikacyjny
ch - zak?adki: "zaoczne harm. zjazdw" i kursy harm. zjazdw.

11.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zaj?? na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zak?adka "zaoczne plany zaj?? i kursy".