18.11.2019
Nawigacja

Zaoczne
zaoczne harm. zjazdów
zaoczne plany zajęć

Kursy kwalifikacyjne
kursy harm. zjazdów
kursy plany zajęć

Egzaminy
Egzaminy pisemne i ustne
Egzaminy zawodowe

Rekrutacja 2019/2020
Szkoła Policealna
Liceum ogólnokształcące
Kursy kwalifikacyjne

Kierunki kształcenia 2019/2020
Szkoła Policealna
Technik usług kosmetycznych

Kursy kwalifikacyjne zawodowe
Sprzedawca
Fryzjer
Technik administracji
Technik budownictwa
Technik robót wykończeniowych

Dokumenty
Z regulaminu

Inne
Linki
Kontakt
Kalendarz
Szukaj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kursy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce - Szkoła dla Dorosłych

REKRUTACJA 2019 / 2020 

Jak zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia –  KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.
Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego  kwalifikację w zawodzie.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie wykształcenia średniego pozwala uzyskać  TYTUŁ TECHNIKA. 
Osoby mogą zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzupełnienia wykształcenia średniego.

Wymagane dokumenty:
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podanie o przyjęcie na kurs (dostępne w sekretariacie).
  KKZ to:
  - nauka tylko przedmiotów zawodowych,
  - tytuł technika po zdaniu egzaminów identycznych, jak w technikum i szkole policealnej,
 • egzamin jest przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji,
 • egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach obejmują wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora podlega efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji,
 • egzaminy są organizowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane są w szkole,
 • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Od września 2019/2020 prowadzimy kursy w następujących kwalifikacjach:
 • Kwalifikacja HAN. 01  - prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja w zawodzie sprzedawca, która stanowi podbudowę zawodu technik handlowiec),
 • Kwalifikacja  FRK.01 - wykonywanie usług fryzjerskich (kwalifikacja w zawodzie fryzjer, która stanowi podbudowę zawodu technik usług fryzjerskich),
 • Kwalifikacja BUD.14 – organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  (kwalifikacja w zawodzie technik budownictwa),
 • Kwalifikacja BUD.25 – organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów  robót wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacja w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie),
 • Kwalifikacja EKA.01 obsługa klienta w jednostkach administracji ( kwalifikacja w zawodzie technik administracji).
Uwaga:

Zapewniamy profesjonalnie wyposażone pracownie specjalistyczne, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.


kurs BUD.14

Kalendarz
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24.04.2018
Dodano plan zajęć na kurs w dniach 26-27.05.2018 - zakładka "kursy plany zajęć "

20.04.2018
Dodano plan zajęć na zjazd/kurs w dniach 11-13.05.2018 zakładka "zaoczne plany zajęć i kursy".

12.04.2018
Dodano harmonogramy zjazdów w semestrze wiosennym w roku szkolnym 2017 / 2018 dla szkoły policealnej i kursów kwalifikacyjnych - zakładki: "zaoczne harm. zjazdów" i kursy harm. zjazdów.

11.04.2018
Dodano plan zajęć na zjazd/kurs w dniach 14-15.04.2018 i 21-22.04.2018 zakładka "zaoczne plany zajęć i kursy".

01.04.2018
Dodano plan zajęć na zjazd/kurs w dniach 07-08.04.2018 zakładka "zaoczne plany zajęć i kursy".